Missie en visie

Visie:


Wij vinden dat iedereen ertoe doet en ongeacht wie of wat je bent, in staat
moet zijn om te participeren in de samenleving. Met schulden is dit
problematisch.  

Wij werken vanuit de overtuiging dat ondersteuning bieden aan mensen uit de
eigen omgeving waar zij zelf deel van uitmaken ook goed is voor die omgeving
in zijn geheel.  

Met onze SHM aanpak, willen we een structurele bijdrage leveren aan het
oplossen van de schuldenproblematiek.
Deze aanpak is gebaseerd op samenwerking met overheden, maatschappelijke
organisaties (waaronder de kerken) en het bedrijfsleven.

Samen lukt ‘t ...

Missie:


Bijdragen aan schuldenvrij leven voor de inwoners van de gemeente Dijk en
Waard:

Door voorkomen en duurzaam oplossen van schuldproblematiek vanuit
verbondenheid tussen mensen met goed opgeleide en gecertifieerde
vrijwilligers.
Waarbij iedereen die hulp nodig heeft bij het oplossen en voorkomen van
problematische schulden, op ons kan rekenen.  

Schulden los je vooral op door vertrouwelijke, structurele hulp waarbij
mensen, met wat ondersteuning, zelf de regie blijven houden over hun
financiële situatie.

Deze hulp verlenen we gratis

Hoe zijn we

begonnen?

Visual van schuldhulpmaatje

SchuldHulpMaatje Dijk en waard is vanaf januari 2021 actief binnen de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk. SchuldHulpMaatje wordt mogelijk gemaakt door de stichting platform armoedebestrijding Heerhugowaard. Deze stichting is opgericht in 1999 door de gezamenlijke kerken van Heerhugowaard. In 2012 is SchuldHulpMaatje binnen de gemeente Heerhugowaard actief geworden.

Door de fusie van de gemeenten Langedijk met Heerhugowaard is dit nu SchuldHulpMaatje Dijk en Waard geworden.

Stichting platform armoedebestrijding Heerhugowaard

De stichting platform armoedebestrijding Heerhugowaard blijft derhalve SchuldHulpMaatje Dijk en Waard mogelijk maken.

Naast de activiteiten voor SchuldHulpMaatje beheert het platform ook een noodfonds voor de gezamenlijke kerken van Heerhugowaard. Daarnaast organiseert het platform jaarlijks een actie voor het inzamelen van voedsel voor de voedselbank en een geldinzameling actie voor kledingbonnen ten behoeve van kinderen waarvan ouders gebruik maken van de voedselbank. Meer informatie hierover vindt u op hun website.

Schuldhulpmaatje Dijk en waard stelt zich ten doel:

Officiële naam

Stichting Platform Armoedebestrijding Heerhugowaard

RSIN nummer

8163.65.271

Kamer van Koophandel nummer

3708 7293

IBAN nummer

NL16 ABNA 0472263978

Bestuur samenstelling

Correspondentieadres voor het bestuur: secretariaat, Larixplantsoen 3, 1702 XG  HHW, tel. 06 23348668

Vacatures

We zijn op zoek naar:

Voor meer informatie: neem contact op met Loes Veldman, secretaris, 06-23348668

Doneren?

SchuldHulpMaatje Dijk en Waard is voor de uitvoer van haar werkzaamheden afhankelijk van fondsen, subsidies  en giften.

Voordat een SchuldHulpMaatje als vrijwilliger aan de slag kan volgen deze een een intensieve driedaagse training. Daarna volgen de maatjes jaarlijks een bijscholingsprogramma. Hiertoe hebben alle maatjes een digitaal bijscholingsprogramma opdat ze beschikken over actuele informatie. We organiseren ook intervisiemomenten. Hiervoor betalen we een substantiële bijdrage aan de landelijke vereniging SchuldHulpMaatje Nederland. Dan zijn er nog kosten zoals telefoon, bank en website.

Uw bijdragen worden gebruikt om deze kosten te dekken.

U kunt een bedrag over maken op de bankrekening van Stichting Platform Armoedebestrijding Heerhugowaard met IBAN
NL16 ABNA 0472263978 o.v.v. gift SchuldHulpMaatje.